Opis

Znaku i Typografii funkcjonuje w Katedrze Komunikacji Wizualnej Wydziału Grafiki, jako pracownia kierunkowa, z możliwością przeprowadzania dyplomów, oraz jako pracownia uzupełniająca. Zapisy do pracowni odbywają się na zasadzie wolnego wyboru studenta.

Założenia projektowe omawiane są grupowo, postępy pracy omawiane są indywidualnie w czasie korekt..

Program różnicowany jest względem stopnia zaawansowania studentów.

Studenci rozpoczynający edukację konstruują własny krój, którego kształt zdeterminowany jest śladem narzędzia. Bardziej zaawansowani podejmują wysiłek opracowania kroju akcydensowego, a następnie tekstowego. Równolegle prowadzone są zadania projektowe z zastosowaniem litery (logotypy, identyfikacja wizualna, etc.).

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY w Poznaniu
Pracownia Znaku i Typografii
Al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań